Budžet za marketing – besplatan predložak

Besplatni predlošci: Finansije, Marketing i komunikacije, Startup

Budžet za marketing

Napravili smo jednostavan budžet za marketing koji sadrži prijedlog stavki koje možete mijenjati i prilagoditi svojim aktivnostima. Također, pored tabele smo napravili i vizualnu grafiku radi boljeg pregleda troškova i aktivnosti. Ovaj plan vam je koristan kada pravite (digitalni) marketing plan ili strategiju (digitalnog) marketinga. Planove i strategije potražite u našim predlošcima.

budžet za marketing

Predloženi predlošci

Pogledajte još neke povezane predloške koji Vam mogu olakšati poslovanje.