RACI matrica- besplatan predložak

Besplatni predlošci: Ljudski resursi, Marketing i komunikacije, Operativni menadžment, Projekt menadžment, Startup, Website i IT

RACI matrica – besplatan predložak

RACI matrica je matrica koja ukazuje na odgovornosti unutar tima. Olakšava organizovanje ljudi i posla.

 

raci matrica

Predloženi predlošci

Pogledajte još neke povezane predloške koji Vam mogu olakšati poslovanje.