SWOT analiza – besplatan predložak

Besplatni predlošci: Marketing i komunikacije, Operativni menadžment, Poslovno planiranje, Projekt menadžment, Startup, Strateško planiranje

SWOT analiza

Preuzmite besplatan PPT predložak koji sadrži dva dizajna SWOT analize. Odredite snage, slabosti, prilike i prijetnje.

SWOT analiza

Predloženi predlošci

Pogledajte još neke povezane predloške koji Vam mogu olakšati poslovanje.