DETALJNO UPUTSTVO: Kako da budete sigurni da će vaš pitch biti dobar

Startup | Vrijeme čitanja: 6 min

DETALJNO UPUTSTVO

Kako da budete sigurni da će vaš pitch biti dobar

Autor članka: OKRUGLA Kocka
pitch

Bit ćete mnogo puta u situaciji da trebate prezentovati svoju biznis ideju pred investitorima, potencijalnim partnerima. U ograničenom vremenskom periodu trebate prikazati vaš biznis u najboljem svjetlu. Najbolji način je da se unaprijed dobro pripremite. U ovom članku smo objasnili svaki segment pitcha kako biste se detaljno mogli spremiti za ovaj veliki poduhvat. Prije nego počnete, vrlo je bitno da znate u kojoj fazi se nalazi vaš biznis. Da li ste tek na početku ili ste stabilan biznis spreman za skaliranje?

 

Šta je pitch (deck)?

Pitch ili pitch deck je jasna i koncizna prezentacija vaše biznis ideje potencijalnim investitorima/partnerima.

Koliko pitch traje?

Dužina pitcha može varirati. Nekad ćete imati maksimalno 3 minute da prezentujete svoju ideju, a nekada 20 minuta. Preporučuje se da pitch bude kraći od 20 minuta.

Koliko pitch treba imati slajdova?

Preporučuje se oko 10 slajdova (Kawasaki), ali sve do 20 slajdova je prihvatljivo.

Koja je preporučena veličina slova na prezentaciji?

Ne manja od 30.

Koje ključne elemente trebate uključiti u pitch prezentaciju?

Ovisno u kojoj se fazi nalazi vaš startup i za koga i zbog čega spremate pitch, ovisit će sadržaj vaše pitch prezentacije. Ključni elementi svakog pitcha su: problem, rješenje, poslovni model, tržište, finansije, tim, poziv na akciju i ključna izjava.

Besplatan predložak: Pitch prezentacija

Šta je pitch canvas?

Pitch canvas je poduzetnički alat koji vam pomaže struktuirati i vizualizirati pitch na jednoj stranici. Ovo je odličan alat koji će vam omogućiti da se fokusirate i budete precizni i jasni.

Besplatan predložak: Pitch canvas

Ko je kreirao pitch canvas?

David Beckett

Koji su elementi pitch canvasa?

 1. Jednostavna izjava koju promjenu vi i vaš proizvod možete napraviti u svijetu.

Pamtljivo objašnjenje od jedne rečenice koje objašnjava šta radite za svoje kupce.

 1. Problem (+ Rješenje)

Koji problem rješavate kupcima? Šta je posljedica problema? Koliko ljudi trebaju rješenje ovog problema – veličina tržišta? Jeste li provjerili da li su ljudi spremni platiti za rješenje tog problema?

 1. Proizvod

Što jednostavnije: kako proizvod funkcioniše? Šta vaš proizvod čini za kupce? Šta vaši kupci mogu učiniti zahvaljujući proizvodu? Kako kupcima možete olakšati život? Kako ste  testirali proizvod? (Pazite da proizvod ne dominira prezentacijom.)

 1. Demonstracija proizvoda

Demonstracija uživo – uvijek rizično, ali efektno ako uspije. Snimak proizvoda. Fizički proizvod. Možete li pokazati stvarnog kupca kako koristi proizvod?

 1. Jedinstvena vrijednost

Tehnologija / odnosi / partnerstva. Kako pomažete svojim kupcima da postignu rezultate drugačije od vaše konkurencije? Šta je novo i inovativno u vašem rješenju? Pokažite da ste istražili tržište i konkurenciju.

 1. Iskustva kupaca

Dosadašnji uspjeh? Pilot kupci? Glavni brendovi? Napredak kod korisnika? Osvrti kupaca? PR pokrivenost? Pobjede na takmičenju? Koristite podatke i činjenice da ojačate svoj slučaj.

 1. Poslovni model

Kako zarađujete? Kakva je prilika za rast? Kako se možete proširiti izvan vašeg trenutnog opsega: nove industrije, teritorije,  partnerstava i tehnologije?

 1. Investicija

Jeste li sami uložili novac? Jeste li do sada skupili novac? Koliko sada tražite? Za koje velike naredne korake ćete koristiti investiciju? Koje ćete prekretnice postići s tim novcem? Koliko i kakvu vrstu investitora tražite? Kakva očekivanja imate od svojih investitora – poslovna mreža, stručnost, finansije?

 1. Tim

Koje relevantno iskustvo i vještine ima vaš tim? Brendovi za koje ste radili? Dostignuća? Uspjeh u prodaji? Šta vas povezuje kao ljude i kao poduzetnike da biste riješili ovaj problem? Šta je posebno u karakteru vašeg tima, zbog čega ćete se istaknuti i biti upečatljivi?

 1. Poziv na akciju i završna izjava

Snažno završite pitch sa jasnim zahtjevom da publika krene u akciju – koji je njihov prvi sljedeći korak?

DODATNO: Zašto baš vi?

NAPOMENA: “Zašto baš vi” može se pojaviti u bilo kojem dijelu prezentacije. Zašto vam je stalo da riješite ovaj problem za svoje kupce? Kako je ova industrija utjecala na vaš život? Zašto bi vaša publika trebala imati povjerenja da ćete uraditi ono što obećate, bez obzira na sve?

Kako da osigurate da pitch uspije?

 1. Prikupite relevantne podatke

Vrlo je bitno da prikupite podatke o prilikama na tržištu, vašoj ideji, jedinstvenoj vrijednosti koju nudite, ciljnom tržištu, niši i sl. Ako ste već napravili neke rezultate, bitno je da jasno prikažete trakciju.

 1. Nemojte koristiti previše slajdova

Optimalan broj slajdova je 10, a u redu je i 20, ovisno u kojoj fazi se nalazi vaš biznis i zbog čega prezentujete svoju ideju. Ako budete imali previše slajdova, nećete uspjeti prezentovati sve u zadano vrijeme, ili ćete zbrzati i početi neartikulisano da govorite.

 1. Obratite pažnju na vizuelni prikaz slajdova – manje je više

Neka vaši slajdovi budu dobro promišljeni, bez pretjeranog broja riječi – samo ključne riječi i kratke poruke koje treba zapamtiti. Neka budu vizuelno ugodni za oko, jednostavni i minimalistički. Slika govori hiljadu riječi.

 1. Stvorite osjećaj potrebe za vašim rješenjem

Uvjerite slušatelje da postoji potreba za vašim rješenjem. Predstavite problem na koncizan i jasan način. Ukažite na posljedice tog problema.

 1. Iskoristite pažnju

Najviše pažnje ćete imati na početku vaše prezentacije, iskoristite je! Umjesto da fokus bude na vama, neka bude na vašoj poslovnoj ideji.

 1. Provjerite kvalitet sadržaja vašeg pitcha

Vrlo je bitno da je sadržaj pitcha relevantan, koncizan, jasan. Da pokazuje vrijednost i kvalitet vaše ideje. Provjerite sa vašim timom da li ste na pravom putu – da li je sadržaj kvalitetan, relevantan i da li je jasno iskomuniciran, da li komunicira sve vaše prednosti i jedinstvenu vrijednost koju donosite na tržište.

 1. Prezentujte pitch drugim relevantnim stručnjacima prije finalnog pitcha

Nakon što provjerite sadržaj sa vašim timom, zamolite nekog ko nije dio vašeg tima, npr. nekog relevantnog stručnjaka, menadžera koji poznaje prilike na tržištu da posluša vaš pitch. Na ovaj način ćete dobiti objektivnije povratne informacije.

 1. Obratite pažnju na svoju gestikulaciju, neverbalnu komunikaciju.

Vrlo je važno kako ćete prezentovati, jer je povjerenje i vjera u nekog ko predstavlja neku poslovnu ideju, često bitniji od same ideje. Čak 65% poruke čini neverbalna komunikacija. Ako neko ima dobru ideju, ali odaje dojam osobe koja nije sposobna da je sprovede u djelo, ili osobe kojoj se ne može vjerovati, vrlo je vjerovatno da će investitori izabrati neku drugu ideju i uložiti u drugog čovjeka.

 1. Vježbajte, vježbajte, vježbajte

Nakon što ste sigurni u kvalitet sadržaja koji ćete prezentovati, vježbajte i vježbajte svoj pitch tako da ste sigurni da znate odlično sadržaj koji ćete prezentovati i da ga možete prezentovati u unaprijed određenom vremenskom roku.

Koje su najčešće greške koje poduzetnici prave kada pitchuju svoju poslovnu ideju?

 1. Počinju sa „Ja sam…“

Business Insider ovo navodi kao najčešću grešku. Umjesto da iskoristite početnu pažnju da kažete ko ste vi, počnite sa biznis idejom, a na kraju pitcha prikažite lične podatke.

Vrlo je vjerovatno da kada krenete prezentaciju sa „Ja sam…“ da će neko u publici odmah krenuti pretraživati vaše ime i prezime kako bi saznali što je moguće više o vama. Vi ćete nastaviti govoriti o svojoj biznis ideji,  a oni će pretraživati na svojim uređajima. Umjesto toga, započnite svoj pitch sa zanimljivom izjavom, pitanjem ili citatom koji će uhvatiti njihovu pažnju.

 1. Odugovlače i lutaju

Znamo da je raspon pažnje kratak i da što više vrijeme prolazi, da je raspon pažnje sve manji, stoga je jako bitno da u što kraćem vremenu kažete ključne informacije koje su od interesa onima koji vas slušaju. Bitno je da ono što izgovorite nosi konkretnu informaciju i da se ta informacija ne ponavlja u različitim rečeničnim konstrukcijama, jer niste sigurni šta sljedeće trebate reći.

 1. Nekontrolisano mašu rukama

Kada se dobro pripremite za svoj pitch, onda ćete moći uskladiti svoje pokrete sa riječima koje izgovarate i tako naglasiti dijelove prezentacije na koje treba obratiti pažnju. Nervozno mahanje rukama će odvući pažnju sa onog šta govorite na pokrete vaših ruku – inače gledamo u ono što se kreće.

 1. Govore neprestano o proizvodu, a ne o rješenju koje taj proizvod donosi

Ovo je najčešći slučaj kada je tehnologija rješenje nekog problema. Inovatori se najčešće zaljube u svoj proizvod i sve vrijeme govore o proizvodu, umjesto da govore o problemu koji taj proizvod rješava.

 1. Govore brzo

Pitch bi trebao biti kratak, ali ne biste trebali izgovoriti što više informacija u kratkom vremenu. Dobar pitch jeste koncizan i jasno artikulisan. Pripremite se tako što ćete znati šta ćete tačno reći u ograničenom vremenskom periodu. Kada govorite normalnim tempom, publika je u prilici da apsorbuje informacije, a i vas će percipirati kao sposobne, jer nećete gutati slova i mrmljati.

 1. Počinju od svog rješenja, a ne od problema

Mnogi počinju pričati prvo karakteristike i prednosti svog rješenja, umjesto da počnu od problema koji rješavaju. Kupce boli njihov problem, a ne vaše rješenje. Kupuju vaše rješenje da bi otklonili svoju bol. Bitno je da slušaoci razumiju problem i da ga mogu emotivno doživjeti, kako bi uvidjeli značaj rješenja koji ste kreirali.

 1. Zvuče očajno

Biti strastven poduzetnik se percipira pozitivno, jer ukazuje na jake unutrašnje motive i želju za napretkom. Obratite pažnju da vaša strast ne pređe granice i bude percipirana kao očaj.

 1. Zaborave spomenuti podršku koju su već dobili

Bitno je spomenuti kupce, novinare, investitore, biznise koji vjeruju u vas i koji su vas podržali na neki način. Investitori mogu bolje procijeniti vrijednost vaše ideje na osnovu vrijednosti podrške koju ste već dobili.

 1. Pitch nije od interesa investitorima

Ako za vrijeme pitcha ne zainteresujete svoju publiku da shvate da kroz vašu poslovnu ideju mogu ostvariti vrijednost za sebe, tu je obično kraj razgovora. Neki će kroz podršku vaše poslovne ideje zaraditi, neki će zadobiti poštovanje i sl. Istražite svoju publiku  i saznajte šta oni žele kako biste mogli govoriti njihovim jezikom i tako dobiti njihovu naklonost i podršku.

 1. Greške u pisanju

Mislite da investitori neće primijetiti greške u pisanju na vašim slajdovima? Moguće. Ali je isto tako moguće da hoće. Ljudi koji prave greške u pisanju se smatraju aljkavim i lijenim da odrade posao kako treba i do kraja.

Objavljeno: 18. Marta 2021. Posljednji put uređeno: 8. Aprila 2021. u 0:56

Predloženi članci