Kako odabrati influensera – check lista

Besplatni predlošci: Marketing i komunikacije

Kako odabrati influensera – check lista

Ova check lista sadrži bitne segmente koje treba uzeti u obzir kada se traži influenser da promoviše uslugu ili proizvod ili kompaniju.

tabela kako odabrat influensera check lista

Predloženi predlošci

Pogledajte još neke povezane predloške koji Vam mogu olakšati poslovanje.