Komunikacijski plan projekta – besplatan predložak

Besplatni predlošci: Marketing i komunikacije, Projekt menadžment

Komunikacijski plan projekta

Isplanirajte kako će teći komunikacija vašeg tima na projektu. Odredite uloge, odgovornosti članova timova, te napravite projekciju potencijalnih rizika i problema na koje možete naići, te u skladu sa tim, napravite plan mitigacije.

projektni komunikacijski plan

Predloženi predlošci

Pogledajte još neke povezane predloške koji Vam mogu olakšati poslovanje.