Lean marketing plan – besplatan predložak

Besplatni predlošci: Marketing i komunikacije, Startup

Lean marketing plan

Lean marketing plan je plan od jedne stranice koji na precizan i jasan način predstavlja marketing plan. Obzirom na strukturu lean marketing plana, nema prostora za višak riječi ili riječi koji ne nose vrijednost.

lean marketing plan

Predloženi predlošci

Pogledajte još neke povezane predloške koji Vam mogu olakšati poslovanje.