Detaljno uputstvo: kako pokrenuti obrt u FBiH

Startup | Vrijeme čitanja: 4 min

Detaljno uputstvo: kako pokrenuti obrt u FBIH

Autor članka: OKRUGLA Kocka

Vlasnici startupa se najčešće odlučuju registrovati startup kao obrt – vlastiti biznis, ili kao društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.). U ovom članku ćemo odgovoriti na sljedeća pitanja: šta je obrt, ko može pokrenuti obrt, da li ste obavezni fakturisati PDV ako registrujete obrt, koji je proces pri pokretanju obrta u Federaciji BiH, koji dokumenti su vam potrebni da pokrenete obrt u Federaciji, koji su troškovi pokretanja obrta u Federaciji BiH i koji su mjesečni troškovi nakon pokretanja obrta.

Pročitajte o razlikama između obrta i doo.

Šta je obrt?

Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih privrednih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga.

Ko može pokrenuti obrt?

Svako lice uz ispunjavanje opštih i posebnih uvjeta u skladu sa Odredbama Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima može obavljati obrt kao:

OSNOVNO ZANIMANJE – ako nije u stalnom radnom odnosu;

DOPUNSKO ZANIMANJE – samostalnim radom i ako je u stalnom radnom odnosu, te lice koje je ostvarilo pravo na penziju sa 65 godina starosti ili 40 radnog staža;

DODATNO ZANIMANJE – isključivo putem zaposlenika koji će biti u stalnom radnom odnosu kod vlasnika obrta;

ZAJEDNIČKI OBRT – dvoje ili više fizičkih lica mogu zajednički obavljati obrt uz obavezu potpisivanja ugovora o zajedničkom obavljanju obrta.

*Strani državljani uz ispunjavanje drugih uslova treba da posjeduju i radnu dozvolu.

Koliko je vremena potrebno za otvaranje obrta?

Od 7 do maksimalno 30 dana je potrebno za otvaranje obrta u FBiH.

Koji je proces pri pokretanju obrta u Federaciji BiH?

1. Podnošenje zahtjeva za otvaranje obrta u nadležnoj općinskoj službi

Potrebna vam je sljedeća dokumentacija za pokretanje obrta u FBiH:

  • Zahtjev za otvaranje obrta
  • Dokaz o stručnoj spremi neophodnoj za obavljanje obrtne djelatnosti (za poljoprivredni obrt nije potreban dokaz o stručnoj spremi)
  • Uvjerenje o državljanstvu
  • Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti (koju možete dobiti u Centru za socijalni rad)
  • Ljekarsko uvjerenje
  • Uvjerenje općinskog suda da nemate izrečenu mjeru ili zabranu obavljanja obrta
  • Uvjerenje o izmirenim poreznim obvezama (Porezna uprava)

*Napomena: Ukoliko otvarate obrt za dodatno zanimanje, potrebno je uvjerenje o radnom odnosu koje vam može izdati vaš poslodavac, a za poslovne ili stambene prostore je potrebna ovjerena izjava o ispunjavanju minimalno tehničkih uslova.

2. Izdavanje odobrenja za obavljanje obrta Odsjek za privredu

U periodu od 7 dana biste trebali dobiti odobrenje za obavljanje obrta. U najkasnijem slučaju, u roku od 30 dana.

3. Izrada pečata

Kada dobijete odobrenje za obavljanje obrta, podatke iz Rješenja ćete koristiti za pravljenje pečata za čiju izradu vam treba maksimalno 48 sati.

4. Dobijanje Obavještenja o razvrstavanju prema klasifikaciji/šifri djelatnosti i dobijanje Uvjerenja o poreznoj registraciji (ID broj)

Nakon izrade pečata, vlasnik djelatnosti će u Poreznoj upravi zatražiti Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po šiframa djelatnosti i Uvjerenje o poreznoj registraciji – ID broj. Pri zahtjevu za izdavanje ovih dokumenata, potrebno je popuniti posebni obrazac, priložiti kopiju Rješenja koje vam je dodijelila općinska služba, te kopiju lične karte. Izdavanje ovih dokumenata traje do 24 sata.

5. Otvaranje žiro računa u banci

Da biste otvorili žiro račun u banci, u glavnom vam trebaju sljedeći dokumenti: Zahtjev za otvaranje računa, ovjerena kopija Rješenja o obavljanju djelatnosti, ovjerena kopija ID broja i Obavještenja o razvrstavanju poslovnog subjekta po šiframa djelatnosti, zatim ovjerena kopija CIPS-a te izjava o nepostojanju računa nad kojim je određena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima.

6. Prijava radnog odnosa

Potrebno je izvršiti prijavu vlasnika u radni odnos, osim ukoliko se radi o dopunskoj djelatnosti. Zakon o jedinstveno sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa nalaže da je svaki poslodavac dužan prijaviti uposlenike u jedinstveni sistem porezne uprave. To se radi popunjavanjem obrasca JS 3100.

7. Podnošenje zahtjeva za fiskalizaciju

Podnošenje zahtjeva za fiskalizaciju se vrši odmah nakon prijave zaposlenika, odnosno vlasnika obrta. Vlasnik obrta može raditi i bez fiskalne kase dok traje procedura zahtjeva za fiskalizaciju, jer ovaj proces može duže trajati. Za novu kasu će vam u prosjeku trebati između 500 i 750 KM.

Ovdje možete pročitati članak Kako pokrenuti obrt u Republici Srpskoj.

Šta nakon registracije obrta?

Obrtnik je dužan otpočeti sa obavljanjem djelatnosti najkasnije u roku od 30 dana od dana konačnosti rješenja o odobravanju obavljanja obrta. Od dana konačnosti rješenja obrtniku počinju teći prava i obaveze u skladu sa propisima. Obrt je moguće privremeno obustaviti ili trajno zatvoriti .

Koji su troškovi pokretanja obrta?

Ispod su navedeni okvirni troškovi za pokretanje obrta u Federaciji BiH.

Taksa za registraciju obrta (Općina)  80 KM
Ljekarsko uvjerenje (Dom zdravlja)  50 KM
Ovjerene kopije potrebnih dokumenata (Općina)  23 KM
Uvjerenje o nekažnjavanju (MUP)  5+2 KM
Radna i zdravstvena knjižica  5 KM
Izrada pečata 50 KM
Fiskalna kasa 700 KM
UKUPNO: 915 KM

Koji su mogući mjesečni troškovi nakon pokretanja obrta u Federaciji BiH (FBiH)?

Ako nije riječ o dopunskoj djelatnosti, vlasnik obrta je dužan po mjesečnoj osnovi plaćati izdatke za doprinose i penziono u visini otprilike do 350 KM. Tu su i dodatne mjesečne takse, troškovi komunalne naknade i kupovina PP aparata ukoliko vaš obrt posluje u prijavljenom objektu a ne u vašoj kući.

Za poslovanje vam je potreban i knjigovođa koji će za manje poslove uzimati u prosjeku oko 50 KM, a za veće poslove do 150 KM.

U nekim bankama je potrebno plaćati i mjesečno održavanje računa. Obrt vas mjesečno može koštati i do 500 maraka.

Da li ste obavezni fakturisati PDV?

Ne, ako godišnje ostvarite manje od 50.000,00 KM. Registrovani kao obrt niste u PDV-u tako da kupcima ne fakturišete PDV, a to će znatno smanjiti cijenu vaših proizvoda ili usluga.

Da li ćete automatski ući u PDV sistem ako ostvarite više od 50.000,00 KM?

Da.

Objavljeno: 13. Januara 2021. Posljednji put uređeno: 23. Januara 2021. u 5:33

Predloženi članci