Koliko košta da otvorite doo, a koliko da budete SP u Republici Srpskoj

Startup | Vrijeme čitanja: < 1 min

Koliko košta da se registrujete kao samostalni preduzetnik, a koliko da otvorite d.o.o. u Republici Srpskoj

Autor članka: OKRUGLA Kocka

Koji su troškovi osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) u Republici Srpskoj?

Ispod su navedene okvirne cijene za osnivanje d.o.o. u Republici Srpskoj.

Naziv dokumenta/ovjere Količina Cijena
Ovjera potpisa na osnivačkom aktu 2 4,10
Ovjera prepisa identifikacionih dokumenata  (Gradska uprava) 2

 

2,00

 

Ovjera potpisa direktora na izjavi (Gradska uprava ili notar) 2 4,10
Ovjera potpisa direktora na OP obrascu (Gradska uprava ili notar) 2 8,20
Popuna obrazaca za APIF/ taksa 1 35,00
Objavljivanje u „Službenom glasniku RS „ 1 red 7,00
Pečat 1 30,00
PDV registracija 1 40,00
Fiskalizacija ≈ 600,00
UKUPNI TROŠKOVI (sa fiskalizacijom) ≈ 800,00

Koji su troškovi registracije samostalnog preduzetnika u Republici Srpskoj?

Ispod su navedene okvirne cijene za registraciju samostalnog preduzetnika u Republici Srpskoj. 

Taksa za registraciju osnivanja preduzetnika  (Opština)  30 KM
Izrada pečata 20-50 KM
Registracija kod Uprave za indirektno oporezivanje / Originalne uplatnice kao dokaz o uplaćenom iznosu na račun JRT TREZOR BiH.

 

40,00 KM

Objavljeno: 14. Januara 2021. Posljednji put uređeno: 26. Januara 2021. u 7:59

Predloženi članci