TOWS matrica – besplatan predložak

Besplatni predlošci: Poslovno planiranje, Strateško planiranje

TOWS matrica

Pomaže u identifikaciji veza između snaga, slabosti, prilika i prijetnji te daje osnovu formuliranja strategija na tim odnosima.

TOWS matrica

Predloženi predlošci

Pogledajte još neke povezane predloške koji Vam mogu olakšati poslovanje.