Logframe (matrica logičkog okvira) – besplatan predložak sa uputstvom

Besplatni predlošci: Projekt menadžment

Logframe – matrica logičkog okvira

Logframe (logical framework) ili matrica logičkog okvira je alat za planiranje i upravljanje projektima. Ova matrica sadrži informacije o ključnim komponentama projekta na jasan, logičan i sistematičan način. Ovaj model je razvijen u SAD-u  i od tada je usvojen i prilagođen za upotrebu od strane mnogih donatora uključujući i odjel za međunarodni razvoj. Kada aplicirate za EU projekte, predstavit ćete svoj projekat kroz logframe.

Logički okvir rada

Predloženi predlošci

Pogledajte još neke povezane predloške koji Vam mogu olakšati poslovanje.